Hankeinfo

Professori Sinikka Pöllänen vastaanottamassa taitelija Voitto Rahkosen puutaideteospalkintoa
Openmetsä on saanut valtakunnallista tunnustusta kehitystyöstä, Metsänhoitajaliitto ja Nordea valitsivat Openmetsän vuoden 2014 Metsäteoksi. Palkinto luovutettiin 8.5.2014. Tämä tunnustus on arvokas koko monitieteelliselle ja -taitoiselle kehittäjäjoukolle.


METSÄ OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ – Etelä-Savo yhteisöllisenä metsätiedon avaajana

Hankeposteri
Hankeposteri englanniksi


Metsä yhdistää eri alojen asiantuntijoita


Etelä-Savossa ja ylipäätään Itä-Suomessa metsien kulttuurinen merkitys on suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella on kehitetty sisällöllisiä ja menetelmällisiä ratkaisuja hyödyntää metsää oppimisympäristönä. Tuloksia ja yhteistyön muotoja on koottu tähän Openmetsa.fi-portaaliin.

Metsäteema ja Openmetsa.fi-portaali mahdollistaa virtuaalisen osallistumisen, aitojen ilmiöiden tutkimisen ja oppimisen lähiyhteisöjen kanssa ja toisaalta liittymisen osaksi monitieteellisiä ja muuttuvia asiantuntijaverkostoja. Tavoitteena on tulevaisuuden taitojen harjaannuttaminen siten, että oppijat eri koulutusasteilla pääsevät työskentelemään aktiivisesti ja luovasti tiedon kanssa ja harjaannuttamaan tiedon etsimisen, työstämisen, tuottamisen, arvioinnin ja esittämisen taitoja.

Metsä oppimisympäristönä tutkimusryhmän esittelyTutkimusryhmä on täydentynyt touko-kesäkuussa kahdella uudella jäsenellä. Saara Nissinen ja Ville Hartonen vastaavat osaltaan Openmetsän kehitys- sekä tutkimustyöstä ja tuovat tutkimusryhmään lisäosaamista. Villen erityisvahvuutena on elämyspedagogiikka ja Saara tuo tiimiin lisää kielitaitoa. Syksyn mittaan Ville ja Saara ovat mukana myös OPENpolkuja-verkostossa.

Tavoitteet


  • Openmetsa.fi -oppimisympäristön kehittäminen
  • Sisällön ja käyttäjä-tuottaja yhteisön laajentaminen
  • Teknologinen kehittäminen
  • Metsäympäristön ja siihen kytkeytyvien asiantuntijarakenteiden pedagoginen tuotteistaminen
  • Uusien metsässä ja metsästä oppimisen tietoalojen ja osaamisen tuottaminen mm. asiantuntijayhteistyö sekä eri tieteen ja tiedonalojen verkostoituminen.
  • Soveltava oppimisympäristöjen tutkimus ja pedagoginen kehittäminen
  • Kansainvälinen verkostoituminen

.

Rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 590 000 euroa, josta 60 % EAKR rahoitusta. Omarahoitus koostuu Itä-Suomen yliopiston, Savonlinnan kaupungin, Suomen Metsäsäätiön, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen Metsäkeskuksen rahoitusosuuksista

Toimijat

Hankkeen päätoteuttaja on Itä-Suomen yliopisto kumppaneinaan Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen Metsäkeskus, muina yhteistyötahoina ovat Metsämuseo LUSTO:n, Metsähallituksen sekä matkailun asiantuntijat. Yhteistyön muotoja ja resursseja kootaan ja levitetään laajennetun Openmetsa.fi-portaalin sekä valmistuvien opettajien ja metsäasiantuntijoiden avulla.

Toteutusaika

2015-2017

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Petteri Vanninen (et)uef.fi

Professori Sinikka Pöllänen (et) uef.fi

Openmetsä-portaali

 

www.openmetsa.fi on open eli avoin, se on opettajan tai ihan kenen tahansa metsäoppimisen portaali. Täältä voi löytää ja tänne voi tuottaa tiedettä, taidetta, elämyksiä, oppimisprojekteja, paikkatietoa, oppimisaihioita metsästä ja siihen jotenkin liittyvään - vain mielikuvitus on rajana. Tuotetuille kohteille voi tehdä paikkatiedon, joten kohteet löytyvät myös kartalta.

Wikissä on tällä hetkellä 615 kohdetta.

Esimerkkejä tuotetuista sisällöistä

Sisältö kehittyy vähitellen. Hieno esimerkkejä mm. opettajaopiskelijoiden Laukansaaren torppa -projekti. Tervetuloa tutustumaan.
Oppilaiden ja opiskelijoiden tuottamia videoita

EmbedVideo was given an illegal value for the alignment parameter "Opettajaopiskelijoiden Mestä Räppi". Valid values are "left", "center", or "right".
EmbedVideo was given an illegal value for the alignment parameter "Oppilaiden pettuleipäprojektin video pettujauhojen jauhamisesta. Katso myös www.rajupusuwiki.fi, paljon hienoa oppilaiden tekemiä esimerkkejä". Valid values are "left", "center", or "right".
Sukella virtuaalipolulle

Näitä löydät lisää Luokasta 360.Openmetsä Twitteri

Twiittaa metsään ja metsässä oppimiseen liittyvää @openmetsa